Seventiez is een serie van internet filmpjes, te zien op website www.theohoek.nl
Trotz op Nijmegen presenteert het `CLEM BONGERS KOLLEKTIEV`:
DEEL 1 - DEEL 2 - DEEL 3 - DEEL 4 - Deel5

-Deel 6


Spelers:
Riet van Dorst
Huup Verstraeten
Joos van Dooremalen
Clem Bongers
gastspeler:
Nol van Koolwijk

script, camera en montage :
Theo Hoek

Regieadviezen:
Jolanda de Groot

Met dank aan :
Boekhandel de Feeks
Dip Dibbets
Corrie de Haas
Hennie Krol
Harrie Timmermans
Jan de Rooij