terug naar:
stel eigen cd samen...
EEN VOGEL


Gedicht van:
Giza Ritschl

Uitgevoerd door:
Hoek van Holland

beluister:
vogel.mp3


EEN VOGEL KWAM IN MIJN KAMER GEVLOGEN,
Heel vertrouwd heeft hij zich over mij heen gebogen.
Hij fluisterde dat de dood hem zond,-
Ik antwoordde niet, want ik verstond.

Koninklijk zette hij zich aan mijn zijde,
Zijn wieken terneer, als een mantel van zijde,
Hij scheen zich te verblijden in zijn pracht,
En ook over de boodschap die hij bracht.

Vannacht zal het met mij ten einde gaan,
Mijn harte hoor ik haast niet meer slaan,
Toch troost het mij,dat in hoogheid scheidde,
De koning der vogels aan mijn zijde.

Ik mag niet wenen, niet klagen,
Vannacht word ik omhoog gedragen,
Op koninklijke wieken , trots en groot,
Met koninklijke pracht ga ik in den dood.