terug naar:
stel eigen cd samen...
DE WOLKEN


Gedicht van:
Martinus Nijhoff

Uitgevoerd door:
Hoek van Holland

beluister:
wolken.mp3


Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag
Languit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat `k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavië, en : eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder-
De wond`ren werden woord en dreven verder,
Maar `k zag dat moeder met een glimlach weende.

Toen kwam de tijd dat `k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
Ik greep niet naar de vlucht van `t vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

-Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,
Nu schrei ik zelf , en zie in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide-